En

400-829-1996

当前位置: 首页> 产品> 线阵相机> Teledyne DALSA> Spyder 3相机> Spyder 3相机

Spyder 3相机

Spyder 3系列是Teledyne DALSA新一代高性能高性价比线扫描相机,采用DALSA独特的双线(Bilinear)线阵传感器,能提供3倍于普通线阵相机的灵敏度,行频达68kHz。
Spyder3系列相机仍置很多功能,1k、2k及4k分辨率,100%填充因子;在10dB增益量时,宽带响应率高达408DN(nJ/cm2);采用可编程控制增益量与偏置量;可选择高或低灵敏度模式;图形化用户界面可使您快速对相机进行配置,实现即刻成像。

QuickCamSDK打造个性化界面,设置更加简便;支持Sapera视觉软件,并提供CameraLink或GigEVision两种接口,兼顾用户升级原Camera Link应用系统和开发低成本新视觉系统的两种不同需求,便于系统集成。可自如应对您在工业检测领域中面临的各项挑战。适用于车底安检、FPD检测、印刷检测、食品检测、邮政分类等。


产品特性:

1、双线线阵传感器

2、图形化用户界面

3、QuickCamSDK打造个性化界面,设置更加简便

4、可选择高或低灵敏度模式


光谱曲线:
ght.png

规格参数
型号 分辨率 数据接口 彩色/黑白 帧率 芯片类型 产品手册
S3-14-01K40 1024 x 2 Camera Link Mono 68 kHz CCD
S3-14-02K40 1024 x 2 Camera Link Mono 36 kHz CCD
S3-24-01K40 1024 x 2 Camera Link Mono 68 kHz CCD
S3-24-02K40 1024 x 2 Camera Link Mono 36 kHz CCD
S3-24-04K40 4096 x 2 Camera Link Mono 18.5 kHz CCD
SC-34-02K80 2048 x 2 Camera Link Color 18 kHz CCD
SC-34-04K80 4096 x 2 Camera Link Color 9 kHz CCD
SG-14-01K40 1024 x 2 GigE, GigE Vision Mono 68 kHz CCD
SG-14-01K80 1024 x 2 GigE, GigE Vision Mono 36 kHz CCD
SG-14-02K40 2048 x 2 GigE, GigE Vision Mono 36 kHz CCD
SG-14-02K80 2048 x 2 GigE, GigE Vision Mono 18 kHz CCD
SG-14-04K80 4096 x 2 GigE, GigE Vision Mono 18 kHz CCD
SG-34-02K80 2048 x 2 GigE, GigE Vision Color 18 kHz CCD
SG-34-04K80 4096 x 2 GigE, GigE Vision Color 9 kHz CCD

2005-现在 污污污在线视频技术 版权所有 京ICP备 13022863号-2