En

400-829-1996

Blackfly - 高性价比低功耗工业相机

Blackfly 相机系列将提供Gige及USB3.0接口传输、将性价比和一系列独特功能结合在一起,较高的价值。

每个Blackfly型号的丰富功能设计旨在使其性能和可靠性更好,这些功能设计包括16兆字节的帧缓冲区、LED(发光二极管)状态指示灯以及提供颜色插值、灰度校正、查找表功能的相机内置图像处理管道。Blackfly相机重量仅为38克,尺寸为29x29x30毫米,功率为2瓦。

Blackfly系列相机是目前体积较小的POE GigE Vision相机,同时拥有CCD和CMOS产品,分辨率覆盖0.3MP到20MP,帧率范围从7.5到90FPS。网口相机以其较高的性价比,可以满足80%以上的工业需求,可以满足半导体、电子、SMT、移动便携式设备、通用污污污午夜免费网站 等应用要求。


产品特性:

1、小体积POE相机,29×29×30mm,全机仅重36g

2、高性价比

3、低功耗,可达2w

4、16 MB大帧缓存,数据更安全更可靠

5、拥有LED状态指示灯,相机内部更可提供一系列独特功能

规格参数
型号 分辨率 数据接口 彩色/黑白 帧率 芯片类型 产品手册
BFLY-U3-20S4C-CS 1624 x 1224 USB 3.0 Color 15 fps CCD
BFLY-U3-20S4M-CS 1624 x 1224 USB 3.0 Mono 15 fps CCD
BFLY-U3-23S6C-C 1920 x 1200 USB 3.0 Color 41 fps CMOS
BFLY-U3-23S6M-C 1920 x 1200 USB 3.0 Mono 41 fps CMOS
BFLY-U3-50H5C-C 2448 x 2048 USB 3.0 Color 7.5 fps CCD
BFLY-U3-50H5M-C 2448 x 2048 USB 3.0 Mono 7.5 fps CCD
型号 分辨率 数据接口 彩色/黑白 帧率 芯片类型 产品手册
BFLY-PGE-13S2C-CS 1288 x 964 GigE PoE Color 30 fps CCD
BFLY-PGE-13S2M-CS 1288 x 964 GigE PoE Mono 30 fps CCD
BFLY-PGE-13E4C-CS 1280 x 1024 GigE PoE Color 60 fps CMOS
BFLY-PGE-13E4M-CS 1280 x 1024 GigE PoE Mono 60 fps CMOS
BFLY-PGE-23S6C-CS 1920 x 1200 GigE PoE Color 41 fps CMOS
BFLY-PGE-23S6M-C 1920 x 1200 GigE PoE Mono 41 fps CMOS
BFLY-PGE-50S5C-C 2448 x 2048 GigE PoE Color 22 fps CMOS
BFLY-PGE-50S5M-C 2448 x 2048 GigE PoE Mono 22 fps CMOS
BFLY-PGE-50A2C-CS 2592 x 1944 GigE PoE Color 13 fps CMOS
BFLY-PGE-50A2M-CS 2592 x 1944 GigE PoE Mono 13 fps CMOS
BFLY-PGE-03S2C-CS 648 x 488 GigE PoE Color 84 fps CCD
BFLY-PGE-03S2M-CS 648 x 488 GigE PoE Mono 84 fps CCD
BFLY-PGE-03S3C-CS 648 x 488 GigE PoE Mono 90 fps CCD
BFLY-PGE-03S3M-CS 648 x 648 GigE PoE Mono 90 fps CCD
BFLY-PGE-05S2C-CS 808 x 608 GigE PoE Color 50 fps CCD
BFLY-PGE-05S2M-CS 808 x 608 GigE PoE Mono 50 fps CCD
BFLY-PGE-09S2C-CS 1288 x 728 GigE PoE Color 30 fps CCD
BFLY-PGE-09S2M-CS 1288 x 728 GigE PoE Mono 30 fps CCD
BFLY-PGE-12A2C-CS 1280 x 960 GigE PoE Color 52 fps CMOS
BFLY-PGE-12A2M-CS 1280 x 960 GigE PoE Mono 52 fps CMOS
BFLY-PGE-13H2C-CS 1288 x 964 GigE PoE Color 30 fps CCD
BFLY-PGE-13H2M-CS 1288 x 964 GigE PoE Mono 30 fps CCD
BFLY-PGE-14S2C-CS 1296 x 1032 GigE PoE Color 60 fps CMOS
BFLY-PGE-20E4C-CS 1600 x 1200 GigE PoE Color 47 fps CMOS
BFLY-PGE-20E4M-CS 1600 x 1200 GigE PoE Mono 47 fps CMOS
BFLY-PGE-23S2C-CS 1920 x 1200 GigE PoE Color 27 fps CMOS
BFLY-PGE-31S4C-C 2048 x 1536 GigE PoE Color 35 fps CMOS
BFLY-PGE-31S4M-C 2048 x 1536 GigE PoE Mono 35 fps CMOS
BFLY-PGE-50H5C-CS 2448 x 2048 GigE PoE Color 8 fps CCD
BFLY-PGE-50H5M-C 2448 x 2048 GigE PoE Mono 8 fps CCD

2005-现在 污污污在线视频技术 版权所有 京ICP备 13022863号-2